wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jadwiga Polak Główny Księgowy (DK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Marek Bogusław Dziedzic Kierowca samochodu ()
Anna Kurzydlak Inspektor ds. administracyjno-biurowych ()
Grażyna Janina Kuśmierek Sprzątaczka-goniec ()
Magdalena Izabela Luba Inspektor ds. selektywnej zbiórki ()
Jadwiga Polak Główny Księgowy (DK)
Grażyna Irena Tomczak Inspektor ds. edukacji i promocji ()
Agnieszka Weronika Zbrojewska-Marecka Referent ds. edukacji i promocji ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Marek Bogusław Dziedzic Kierowca samochodu ()Dział ds. Przedsięwzięć Gospodarczych
Anna Kurzydlak Inspektor ds. administracyjno-biurowych ()Sekcja Administracyjna
Grażyna Janina Kuśmierek Sprzątaczka-goniec ()Sekcja Administracyjna
Magdalena Izabela Luba Inspektor ds. selektywnej zbiórki ()Dział ds. Przedsięwzięć Gospodarczych
Jadwiga Polak Główny Księgowy (DK)Główny Księgowy
Grażyna Irena Tomczak Inspektor ds. edukacji i promocji ()Sekcja Edukacji i Promocji
Agnieszka Weronika Zbrojewska-Marecka Referent ds. edukacji i promocji ()Sekcja Edukacji i Promocji
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych