wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dni i godziny pracy jednostki:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej -
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

Wtorek godz. 13:00-15:00

Zastępca Dyrektora ds Przedsięwzięć Gospodarczych Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

Podczas nieobecności Dyrektora Wtorek godz. 13:00-15:00

Główny Księgowy Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30
Sekcja Administracyjna Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30
Sekcja Edukacji i Promocji Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

Od poniedziałku do piątku godz. 8:30-14:30

Dział ds. Przedsięwzięć Gospodarczych Od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

Od poniedziałku do piątku godz. 8:30-14:30