wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Muszkiewicz Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Muszkiewicz Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Małgorzata Muszkiewicz Dyrektor (D)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych