wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Więcej o nas

W II Liceum Ogólnokształcącym uczy się 575 uczniów w 20 oddziałach LO.
Kadra pedagogiczna to 64 nauczycieli; 55 zatrudnionych na pełnym etacie, 9 w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy administracji to 5 osób, a obsługi 12 osób.

Młodzież uczy się w klasach, w których nauczamy w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:
- języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
- biologii i chemii,
- matematyki, fizyki i informatyki,
- geografii.

Dbając o rozwój uzdolnień, zainteresowań i możliwości pogłębiania wiedzy uczniów, nauczyciele prowadzą pozalekcyjne zajęcia kół zainteresowań:
- koła polonistyczne,
- koła języka angielskiego,
- koła języka niemieckiego,
- koło języka francuskiegoi francuskiej,
- koło biologiczne,
- koło chemiczne,
- koło fizyczne,
- koła geograficzne,
- koła matematyczne,
- koło informatyczne,
- koło ekologiczne,
- SKS
- Szkolne Koło Wolontariatu.

Udział w zajęciach kół procentuje zdobywanymi nagrodami i wyróżnieniami na różnych konkursach, zawodach i olimpiadach.

Młodzież chętnie uczestniczy także w zajęciach organizacji : LOP, PCK, TPD.
Wielu uczniów naszej szkoły to wolontariusze, którzy opiekują się osobami chorymi, samotnymi. Bierzemy również czynny udział w akcji honorowego krwiodawstwa.

Od kilku lat prowadzimy wymianę jezykową z gimnazjum w Aunbergenville we Francji, Wyjeżdzamy na warsztaty ekologiczne w Niemczech, bierzemy udział w europejskich spotkaniach młodzieży w Krzyżowej.

Dbamy o integrację całej społeczności szkolnej; organizujemy wycieczki, wyjazdy do teatru, kina , muzeum, imprezy szkolne i klasowe.
Realizujemy różne programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, które pozwalają uczniom czuć się w szkole bezpiecznie.
We wrześniu 2004 r. uzyskaliśmy certyfikat: " Szkoła z klasą".