wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Gabriela Politańska Wicedyrektor (Wdyr)
Anita Szymczyk-Trawińska Dyrektor (Dyr)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Agata Bluszcz-Kiełbik Nauczyciel (Nau)
Aneta Błasiak Nauczyciel (Nau)
Maciej Bukowy Nauczyciel (Nau)
Małgorzata Chabińska Nauczyciel (Nau)
Elżbieta Cieślak Sekretarz szkoły (Sek)
Agnieszka Dolata Nauczyciel (Nau)
Anita Dworzyńska Nauczyciel (Nau)
Ewa Florczyk Nauczyciel (Nau)
Marlena Głowacka Nauczyciel (Nau)
Grzegorz Krystian Gryczka Nauczyciel (Nau)
Sylwia Jankowska Nauczyciel (Nau)
Marcin Sylwester Jankowski Nauczyciel (Nau)
Waldemar Joński Inspektor d/s BHP (InsBHP)
Anna Kardas Nauczyciel (Nau)
Grzegorz Kaszewski Nauczyciel (Nau)
Alicja Kazanowicz Nauczyciel (Nau)
Marzena Klima Nauczyciel (Nau)
Dominik Konieczny Nauczyciel (Nau)
Danuta Kosmowska Główny księgowy (GKsi)
Krystyna Kot Specjalista d/s płac (SPł)
Marcin Kubat Nauczyciel (Nau)
Barbara Mękarska Nauczyciel (Nau)
Małgorzata Mielus Nauczyciel (Nau)
Marek Mikołajczak Nauczyciel (Nau)
Małgorzata Orpel Nauczyciel (Nau)
Strona 1 z 2 (50 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Agata Bluszcz-Kiełbik Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Aneta Błasiak Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Maciej Bukowy Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Małgorzata Chabińska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Elżbieta Cieślak Sekretarz szkoły (Sek)SEKRETARIAT
Agnieszka Dolata Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Anita Dworzyńska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Ewa Florczyk Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marlena Głowacka Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Grzegorz Krystian Gryczka Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Sylwia Jankowska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marcin Sylwester Jankowski Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Waldemar Joński Inspektor d/s BHP (InsBHP)OBSŁUGA
Anna Kardas Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Grzegorz Kaszewski Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Alicja Kazanowicz Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marzena Klima Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Dominik Konieczny Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Danuta Kosmowska Główny księgowy (GKsi)KSI GOWOŚ∆
Krystyna Kot Specjalista d/s płac (SPł)KADRY I PŁACE
Marcin Kubat Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Barbara Mękarska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Małgorzata Mielus Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marek Mikołajczak Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Małgorzata Orpel Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Strona 1 z 2 (50 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych