wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Gabriela Politańska Wicedyrektor (Wdyr)
Anita Szymczyk-Trawińska Dyrektor (Dyr)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewa Bednarek Sprzątaczka (Sprz)
Agata Bluszcz-Kiełbik Nauczyciel (Nau)
Aneta Błasiak Nauczyciel (Nau)
Maciej Bukowy Nauczyciel (Nau)
Małgorzata Chabińska Nauczyciel (Nau)
Elżbieta Cieślak Sekretarz szkoły (Sek)
Agnieszka Dolata Nauczyciel (Nau)
Anita Dworzyńska Nauczyciel (Nau)
Ewa Florczyk Nauczyciel (Nau)
Marlena Głowacka Nauczyciel (Nau)
Grzegorz Krystian Gryczka Nauczyciel (Nau)
Anna Jadwiszczak Sprzątaczka (Sprz)
Sylwia Jankowska Nauczyciel (Nau)
Marcin Sylwester Jankowski Nauczyciel (Nau)
Waldemar Joński Inspektor d/s BHP (InsBHP)
Anna Kardas Nauczyciel (Nau)
Grzegorz Kaszewski Nauczyciel (Nau)
Alicja Kazanowicz Nauczyciel (Nau)
Marzena Klima Nauczyciel (Nau)
Dominik Konieczny Nauczyciel (Nau)
Danuta Kosmowska Główny księgowy (GKsi)
Krystyna Kot Specjalista d/s płac (SPł)
Wioletta Ewa Król Sprzątaczka (Sprz)
Marcin Kubat Nauczyciel (Nau)
Zbigniew Kuśmierek Dozorca (Doz)
Strona 1 z 3 (62 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Ewa Bednarek Sprzątaczka (Sprz)OBSŁUGA
Agata Bluszcz-Kiełbik Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Aneta Błasiak Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Maciej Bukowy Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Małgorzata Chabińska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Elżbieta Cieślak Sekretarz szkoły (Sek)SEKRETARIAT
Agnieszka Dolata Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Anita Dworzyńska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Ewa Florczyk Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marlena Głowacka Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Grzegorz Krystian Gryczka Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Anna Jadwiszczak Sprzątaczka (Sprz)OBSŁUGA
Sylwia Jankowska Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marcin Sylwester Jankowski Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Waldemar Joński Inspektor d/s BHP (InsBHP)OBSŁUGA
Anna Kardas Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Grzegorz Kaszewski Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Alicja Kazanowicz Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Marzena Klima Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Dominik Konieczny Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Danuta Kosmowska Główny księgowy (GKsi)KSI GOWOŚ∆
Krystyna Kot Specjalista d/s płac (SPł)KADRY I PŁACE
Wioletta Ewa Król Sprzątaczka (Sprz)OBSŁUGA
Marcin Kubat Nauczyciel (Nau)NAUCZYCIELE
Zbigniew Kuśmierek Dozorca (Doz)OBSŁUGA
Strona 1 z 3 (62 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych