wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: IV/23/2007

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego
Numer: IV/23/2007
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2007-01-25
Data wejścia w życie: 2007-03-17
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2007-03-02
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [120,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-02-13

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Katarzyna Patkowska-Winiarek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Wójcicki
Data wytworzenia informacji 2007-02-05
Data udostępnienia informacji 2007-02-05