wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Herb Jednostki

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
Nr kier: 25 centrala: 25/684-25-21 (sekretariat) lub 25/684-25-60 (kancelaria)
tel. bezp.: 25/684-25-05 (sekretariat Starosty/Wicestarosty)
fax: 25/684-30-10 wew. 509

Adres internetowy: http://garwolin-starostwo.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


UWAGA RODO!  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego. Starosta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie administratora Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin II piętro pok. 218 lub za pomocą e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl . Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.