wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem
Rok wdrożenia: 2004
Jednostka wdrażająca: Starostwo Powiatu Garwolińskiego
Grupa zadań: Ochrona środowiska
Podgrupy zadań: Kształtowanie postaw "proekologicznych" (programy, szkolenia, materiały..)
Osoba prowadząca sprawę: Anna Żurawek
E-mail:: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl
Telefon / Fax: (025) 684 37 48
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
W dniu 4 listopada 2004r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem odbyło się uroczyste otwarcie Bazy Edukacji Ekologicznej. Ma ona służyć realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów. Baza powstała w oparciu o projekty opracowane przez nauczycieli ZSR CKP w Miętnem Panią Hannę Wasilewską i Panią Małgorzatę Kargol, za co zostały one uhonorowane przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi za wkład w powstanie Bazy Edukacji Ekologicznej.
W skład bazy wchodzi ścieżka przyrodniczo-kulturowa, sala edukacji ekologicznej oraz stanica rowerowa.
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa biegnie alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór w Miętnem. W parku znajduje się aleja lipowo-dębowa będąca jednym z najbardzej urokliwych miejsc na ścieżce oraz wiele innych drzew uznanych za pomniki przyrody. Docelowo znajdować się tu będzie 9 przystanków tematycznych oraz 2 tablice ogólnoinformacyjne pomocne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zwiedzaniu ścieżki.
Sala edukacji ekologicznej znajdująca się w internacie należącym do Zespołu Szkół Rolniczych CKP wyposażona została między innymi w projektor multimedialny, sprzęt komputerowy, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów usytuowana została na terenie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Powstała ona z myślą połączenia ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Miętnem z leśną ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Oznakowana trasa rowerowa prowadzi przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej.
Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała z inicjatywy Samorządu Powiatu Garwolińskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Garwolin, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem, Towarzystwa W dniu 4 listopada 2004r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem odbyło się uroczyste otwarcie Bazy Edukacji Ekologicznej. Ma ona służyć realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów. Baza powstała w oparciu o projekty opracowane przez nauczycieli ZSR CKP w Miętnem Panią Hannę Wasilewską i Panią Małgorzatę Kargol, za co zostały one uhonorowane przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi za wkład w powstanie Bazy Edukacji Ekologicznej.
W skład bazy wchodzi ścieżka przyrodniczo-kulturowa, sala edukacji ekologicznej oraz stanica rowerowa.
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa biegnie alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór w Miętnem. W parku znajduje się aleja lipowo-dębowa będąca jednym z najbardzej urokliwych miejsc na ścieżce oraz wiele innych drzew uznanych za pomniki przyrody. Docelowo znajdować się tu będzie 9 przystanków tematycznych oraz 2 tablice ogólnoinformacyjne pomocne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zwiedzaniu ścieżki.
Sala edukacji ekologicznej znajdująca się w internacie należącym do Zespołu Szkół Rolniczych CKP wyposażona została między innymi w projektor multimedialny, sprzęt komputerowy, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów usytuowana została na terenie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Powstała ona z myślą połączenia ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Miętnem z leśną ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Oznakowana trasa rowerowa prowadzi przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej.
Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała z inicjatywy Samorządu Powiatu Garwolińskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Garwolin, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem, Towarzystwa W dniu 4 listopada 2004r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem odbyło się uroczyste otwarcie Bazy Edukacji Ekologicznej. Ma ona służyć realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów. Baza powstała w oparciu o projekty opracowane przez nauczycieli ZSR CKP w Miętnem Panią Hannę Wasilewską i Panią Małgorzatę Kargol, za co zostały one uhonorowane przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi za wkład w powstanie Bazy Edukacji Ekologicznej.
W skład bazy wchodzi ścieżka przyrodniczo-kulturowa, sala edukacji ekologicznej oraz stanica rowerowa.
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa biegnie alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór w Miętnem. W parku znajduje się aleja lipowo-dębowa będąca jednym z najbardzej urokliwych miejsc na ścieżce oraz wiele innych drzew uznanych za pomniki przyrody. Docelowo znajdować się tu będzie 9 przystanków tematycznych oraz 2 tablice ogólnoinformacyjne pomocne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zwiedzaniu ścieżki.
Sala edukacji ekologicznej znajdująca się w internacie należącym do Zespołu Szkół Rolniczych CKP wyposażona została między innymi w projektor multimedialny, sprzęt komputerowy, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów usytuowana została na terenie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Powstała ona z myślą połączenia ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Miętnem z leśną ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Oznakowana trasa rowerowa prowadzi przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej.
Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała z inicjatywy Samorządu Powiatu Garwolińskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Garwolin, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem, Towarzystwa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Koszutska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Koszutska
Data wytworzenia informacji 2005-03-09
Data udostępnienia informacji 2005-03-09