wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Nazwa skrócona: PINB
Symbol: PINB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek-piatek w godz. 8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach funkcjonowania urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
- działalnością inspekcyjną, polegajacą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowaniami administracyjnymi,
- postępowaniami egzekucyjnymi,
- postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katasrof budowlanych,
- prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.

 Informacje dodatkowe:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Janusz Krawczyk

Ewa Weronika Trzpil - inspektor
Hanna Ryszkowska - inspektor
Jerzy Sylwester Bednarczyk - inspektor

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2018-02-09
Data udostępnienia informacji 2018-02-09