wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Nazwa skrócona: Wicestarosta
Symbol: Wicestarosta
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wicestrosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez straostę oraz sprawuje funkcje nadzorcze nad realizacją określonych zadań powiatu oraz następujacych wydziałów:
- Budownictwa,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Edulacji, Kultury i Sportu.
Wicestrosta podejmuje czynności kierownika starostwa w czasie nieobecności starosty lub w razie, wynikających z innych przyczyn, niemożności pełnienia obowiązków przez starostę.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2018-12-03
Data udostępnienia informacji 2018-12-03