wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
21/2020 2020-06-23 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
18/2020 2020-05-28 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
3/2020 2020-02-06 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
163/143/2019 2019-04-29 w sprawie pokrycia wydatków związanych z organizacją uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w dniu 4 maja 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
3/2019 2019-02-12 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
25/2018 2018-08-17 w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
18/2018 2018-06-26 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu Starostwa Powiatowego z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu garwolińskiego oraz WKU w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
5/2018 2018-02-16 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
2/2017 2017-01-09 zmieniające zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania osób do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2016-2019 NIE Uchwalony obowiązujący
285/78/2016 2016-04-19 w sprawie powołania stałej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w powiatowej infrastrukturze drogowo-mostowej NIE Uchwalony obowiązujący
274/67/2016 2016-04-08 w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Sadkowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie do złożenia wniosku i podpisania w imieniu Powiatu Garwolińskiego umowy z WFOŚiGW w Warszawie NIE Uchwalony obowiązujący
181/173/2015 2015-10-21 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie wału przeciwpowodziowego rzeki Okrzejki na terenie gm. Maciejowice NIE Uchwalony obowiązujący
15/2015 2015-04-17 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu Starostwa Powiatowego z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu garwolińskiego oraz WKU w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
6/2015 2015-02-17 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego NIE Uchwalony obowiązujący
IV/20/2015 2015-01-30 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia