wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-06-01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku Wójt Gminy Buczek
2022-03-29 Ogłoszenieo naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Buczek
2021-01-14 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Buczek
2020-06-24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatku VAT Wójt Gminy
2019-12-03 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów Wójta Gminy Buczek
2019-08-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Buczek
2019-03-06 Ogłoszenie o naborze na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku Wójt Gminy
2019-02-19 Ogłoszenie o naborze na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku Wójt Gminy Buczek
2018-09-17 Kwestionariusz osobowy
2018-09-17 Oświadczenie
2018-09-17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2018-06-27 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury Wójt Gminy Buczek
2018-01-25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności, kultury i sportu Wojt Gminy Buczek
2017-07-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Ąpomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego" - 2 stanowiska pracy Wójt Gminy Buczek
2017-07-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko "pomoc techniczna" 1 stanowisko pracy Wojt Gminy Buczek
2014-02-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
2013-01-24 Nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2012-09-12 Nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2009-06-03 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie Wójt Gminy Buczek
2009-02-10 nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2008-11-21 Nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2007-04-11 Nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek
2007-01-24 Nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Buczek