wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VIII/68/2019 2019-09-30 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/232/2017 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/2019 2019-03-26 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-26 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreśłenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/287/2018 2018-11-14 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/284/2018 2018-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/283/2018 2018-11-14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/282/2018 2018-11-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/277/2018 2018-07-06 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Buczek przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/266/2018 2018-06-06 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX/226/2017 2017-11-15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/225/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/224/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/156/2016 2016-12-28 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci do lat 5 prowadzonych przez Gminę Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/149/2016 2016-12-28 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/145/2016 2016-11-14 w sprawie opłaty prolongacyjnej TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia