wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XII/114/2020 2020-05-15 uchylająca uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XII/110/2020 2020-05-15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XII/109/2020 2020-05-15 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
X/92/2019 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/03 Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej TAK Uchwalony obowiązujący
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/03 Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej NIE Projekt aktu
IX/77/2019 2019-11-08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
IX/76/2019 2019-11-08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/75/2019 2019-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/74/2019 2019-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/68/2019 2019-09-30 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/232/2017 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/2019 2019-03-26 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-26 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreśłenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXVI/287/2018 2018-11-14 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/284/2018 2018-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/283/2018 2018-11-14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia