wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Projekt aktu
XVI/142/2020 2020-11-10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/141/2020 2020-11-10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/140/2020 2020-11-10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI 2020-11-10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 TAK Projekt aktu
XVI 2020-11-10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 TAK Projekt aktu
XVI 2020-11-10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 TAK Projekt aktu
IX 2020-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 TAK Projekt aktu
IX 2020-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 TAK Projekt aktu
IX 2020-11-08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 TAK Projekt aktu
IX 2020-11-08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości TAK Projekt aktu
XII/114/2020 2020-05-15 uchylająca uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XII/110/2020 2020-05-15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XII/109/2020 2020-05-15 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
X/92/2019 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/03 Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia