wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXII/296/2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/295/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/294/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXIII/.../2022 2022-11-03 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Projekt aktu
XXIII/223/2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/222/2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK 0
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXII/213/2021 2021-10-29 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/208/2021 2021-10-29 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/207/2021 2021-10-29 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia