wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIV/277/2018 2018-07-06 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Buczek przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/266/2018 2018-06-06 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX/226/2017 2017-11-15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/225/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/224/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/156/2016 2016-12-28 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci do lat 5 prowadzonych przez Gminę Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/149/2016 2016-12-28 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/145/2016 2016-11-14 w sprawie opłaty prolongacyjnej TAK Uchwalony oczekujący
XX/144/2016 2016-11-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XX/143/2016 2016-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XX/142/2016 2016-11-14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XIX/137/2016 2016-09-13 zmieniająca Uchwałę Nr VI/54/2015 Rady Gminy Buczek w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/98/2015 2015-12-10 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/97/2015 2015-12-10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/92/2015 2015-12-10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia