wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie ĄOceny zasobów pomocy społecznej Gminy Buczek za 2020 rok Ó NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny działki od osoby fizycznej NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2021/2022 TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Buczkowskiej NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczek wotum zaufania NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Buczek za 2020 rok NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2020 rok NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2021-2025 NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025 NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia