wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2018-2022 NIE Projekt aktu
XXXV...../2018 2018-08-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Projekt aktu
Projekt 0001-01-01 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczek na rok 2008 NIE Projekt aktu