wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)
Bogumiła Bąk stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)
Bogusław Kaczmarek stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego (OCW)
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE)
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)
Agnieszka Misiak stanowisko ds. księgowości podatkowej (Ksp)
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej (GWŚ)
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)Obsługa informatyczna
Bogumiła Bąk stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)Księgowość budżetowa
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)Planowanie przestrzenne i architektura
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)Skarbnik Gminy
Bogusław Kaczmarek stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego (OCW)Obrona Cywilna , wojskowość i zarządzanie kryzysowe
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)Sekretariat
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE)Stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)Wymiar podatków i opłat
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)Komunikacja i drogi
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Agnieszka Misiak stanowisko ds. księgowości podatkowej (Ksp)Księgowość podatkowa
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)Organizacja, kadry oraz obsługa biura Rady Gminy
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej (GWŚ)Gospodarka wodno - ściekowa
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)Rolnictwo, leśnictwo , gospodarka wodna i ochrona środowiska
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)Sekretarz Gminy
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)Wójt Gminy
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)Księgowość budżetowa
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO)Płace
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Renata Nowicka   2019-04-30
   Monika Kochanek (Dyrektor Gminnego Przedszkola w Buczku )   2019-04-30
   Joanna Jarosławska (kierownik GOPS)   2019-04-30
   Agnieszka Badowska (Dyrektor Szkoly Podstawowej w Czestkowie )   2019-04-29
   Alicja Hans (Kierownik)   2019-04-11
   Jolanta Nietupska (Dyrektor)   2019-04-05
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002
[Rozwiń]0