wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Bożena Kędziak stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT (KsBV)
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Andrzej Szymczak Zastępca Wójta Gminy (Zastępca Wójta Gminy)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)
Bożena Kędziak stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT (KsBV)
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE)
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno- ściekowej (GWŚ)
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Andrzej Szymczak Zastępca Wójta Gminy (Zastępca Wójta Gminy)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Justyna Woźniak stanowisko ds. budżetu i finansów (BF)
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)Obsługa informatyczna
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)Planowanie przestrzenne i architektura
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)Skarbnik Gminy
Bożena Kędziak stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT (KsBV)Księgowość budżetowa
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)Sekretariat
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE) 
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)Wymiar podatków i opłat
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)Komunikacja i drogi
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)Organizacja, kadry oraz obsługa biura Rady Gminy
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno- ściekowej (GWŚ)Gospodarka wodno - ściekowa
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)Rolnictwo, leśnictwo , gospodarka wodna i ochrona środowiska
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)Sekretarz Gminy
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Andrzej Szymczak Zastępca Wójta Gminy (Zastępca Wójta Gminy) 
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)Wójt Gminy
Justyna Woźniak stanowisko ds. budżetu i finansów (BF) 
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)Księgowość budżetowa
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO) 
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Radny Gminy
   Bartłomiej Marek Młynarczyk (Wiceprzewodniczący Rady [VIII kadencja])   2021-08-11
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013