wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)
Bogumiła Bąk stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE)
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno- ściekowej (GWŚ)
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Anczykowski informatyk (INF)Obsługa informatyczna
Bogumiła Bąk stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)Księgowość budżetowa
Elżbieta Czapińska stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury (PAWK)Planowanie przestrzenne i architektura
Grażyna Jędryka Skarbnik Gminy (SG)Skarbnik Gminy
Ewelina Kłos sekretariat (Sek)Sekretariat
Dorota Krysiak stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji (ŚE)Stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich
Ewelina Liliana Krzyżańska stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (Pop)Wymiar podatków i opłat
Piotr Ludwisiak stanowisko ds. komunikacji i dróg (KD)Komunikacja i drogi
Ewelina Malinowska stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami (GG)Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sławomira Orzepińska stanowisko ds. organizacji i kadr, obsługi biura Rady Gminy (OK)Organizacja, kadry oraz obsługa biura Rady Gminy
Dorota Piotrowska stanowisko ds. aktów stanu cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Marek Ratajczyk stanowisko ds. gospodarki wodno- ściekowej (GWŚ)Gospodarka wodno - ściekowa i odpady
Iwona Ratajczyk stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska (ROL)Rolnictwo, leśnictwo , gospodarka wodna i ochrona środowiska
Zenona Teresa Romankiewicz Sekretarz Gminy (SG)Sekretarz Gminy
Wiesław Szczepaniak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Andrzej Szymczak stanowisko ds. inwestycji - dwuosobowe (IKP)Inwestycje
Bronisław Węglewski Wójt Gminy (WG)Wójt Gminy
Bożena Zakrzewska stanowisko ds. księgowości bużetowej (KsB)Księgowość budżetowa
Małgorzata Zawisza stanowisko ds. płac i oświaty (PLO)Płace
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Alicja Hans (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku )   2020-06-24
   Renata Nowicka   2020-05-14
   Agnieszka Badowska (Dyrektor Szkoly Podstawowej w Czestkowie )   2020-04-30
   Joanna Jarosławska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku )   2020-04-30
   Jolanta Nietupska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku )   2020-04-02
 [Rozwiń]Kierownicy wojewódzkich jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013