wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019. TAK Projekt aktu
VI/53/2019 2019-06-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
V/52/2019 2019-05-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
V/50/2019 2019-05-30 zmieniająca uchwałę Nr IV/39/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego ''Mój Rynek'' w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
IV/41/2019 2019-03-26 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
IV/39/2019 2019-03-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/2019 2019-03-26 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-26 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreśłenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
IV/36/2019 2019-03-26 zmieniająca uchwalę Nr XXXVI/291/2018 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych TAK Uchwalony obowiązujący
IV/33/2019 2019-03-26 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli przez uczelnie dla Gminy Buczek na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/32/2019 2019-03-26 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Buczek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
III/27/2019 2019-01-16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
III/22/2019 2019-01-16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Uchwalony obowiązujący
III/20/2019 2019-01-16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia