wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VIII/73/2019 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/71/2019 2019-09-30 zmieniająca Uchwałę Nr VII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/69/2019 2019-09-30 zmieniająca Uchwałę nr VII/66/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/68/2019 2019-09-30 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/232/2017 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/67/2019 2019-09-30 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK 0
VII/66/2019 2019-08-06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
VII/63/2019 2019-08-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/61/2019 2019-08-06 zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019. TAK Projekt aktu
VI/53/2019 2019-06-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
V/52/2019 2019-05-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
V/50/2019 2019-05-30 zmieniająca uchwałę Nr IV/39/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego ''Mój Rynek'' w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
IV/41/2019 2019-03-26 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
IV/39/2019 2019-03-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia