wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/.../2022 2022-11-30 zmieniająca Uchwałę NR XXIV/241/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Buczek na lata 2022-2026 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-30 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/298/2022 2022-11-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/296/2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/295/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/294/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/292/2022 2022-11-03 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/.../2022 2022-11-03 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXXI/290/2022 2022-10-19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/.../2022 2022-10-19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXX/287/2022 2022-09-16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia