wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXX/244/2017 2017-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/242/2017 2017-12-20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2017 TAK 0
XXIX/234/2017 2017-11-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/232/2017 2017-11-15 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/231/2017 2017-11-15 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/215/2017 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę studni wierconych" TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/229/2017 2017-11-15 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/227/2017 2017-11-15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/226/2017 2017-11-15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/225/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/224/2017 2017-11-15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/223/2017 2017-11-15 zmieniająca Uchwałę Nr XI/78/2011 w sprawie nadania Satutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/222/2017 2017-09-07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/219/2017 2017-09-07 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/216/2017 2017-09-07 w sprawie uchwalenia ĄRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek Ó TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/215/2017 2017-09-07 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę studni wierconych" TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia