wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X/92/2019 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/03 Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej TAK Uchwalony obowiązujący
X/91/2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
X/89/2019 2019-12-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
X/85/2019 2019-12-30 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek, w roku szkolnym 2019/2020 TAK Uchwalony obowiązujący
X/84/2019 2019-12-30 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2020 dla Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2020 dla Gminy Buczek TAK Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek, w roku szkolnym 2019/2020 TAK Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020 TAK Projekt aktu
IX/82/2019 2019-11-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/80/2019 2019-11-08 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony oczekujący
IX/77/2019 2019-11-08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
IX/76/2019 2019-11-08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 TAK Uchwalony oczekujący
IX/75/2019 2019-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 TAK Uchwalony oczekujący
IX/74/2019 2019-11-08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/73/2019 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia