wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/194/2021 2021-07-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XX/188/2021 2021-07-08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2021/2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XX/187/2021 2021-07-08 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XX/185/2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego TAK Uchwalony obowiązujący
XX/184/2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach TAK Uchwalony obowiązujący
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2021/2022 TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XX/.../2021 2021-07-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XIX/180/2021 2021-03-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/178/2021 2021-03-30 w sprawie sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2021" TAK Uchwalony oczekujący
XIX/175/2021 2021-03-30 zmieniająca uchwałę nr XVIII/170/2021 Rady Gminy Buczek z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XIX/174/2021 2021-03-30 w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Buczek oraz warunków udzielania bonifikaty TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia