wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/241/2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Buczek na lata 2022-2026 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/238/2021 2021-12-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Buczek na lata 2022-2026 TAK Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIV/232/2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/230/2021 2021-12-01 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/226/2021 2021-12-01 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/223/2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/222/2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK 0
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia