wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXV/279/2018 2018-08-30 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/278/2018 2018-08-30 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczek TAK Uchwalony oczekujący
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
XXXV...../2018 2018-08-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Projekt aktu
XXXIV/277/2018 2018-07-06 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Buczek przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/276/2018 2018-07-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/273/2018 2018-07-06 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/247/2018 w sprawie podziału Gminy Buczek na okręgi wyborcze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/272/2018 2018-06-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/269/2018 2018-06-06 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/267/2018 2018-06-06 w sprawie przyjęcia ĄGminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2018Ó TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/262/2018 2018-06-06 zmieniająca Uchwałę Nr XI/78/2011 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu PublicznemuZakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/258/2018 2018-03-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/253/2018 2018-03-08 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/250/2018 2018-03-08 w sprawie przyjęcia ĄGminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2018Ó TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/249/2018 2018-03-08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia