wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVIII/277/2022 2022-06-07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/271/2022 2022-06-07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Buczek, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Buczek, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu TAK Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Łaskiego TAK Projekt aktu
XXVII/269/2022 2022-05-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/.../2022 2022-05-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXVI/266/2022 2022-04-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/262/2022 2022-04-15 zmieniająca Uchwałę nr XXV/252/2022 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2022" TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/261/2022 2022-04-15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/260/2022 2022-04-15 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/.../2022 2022-04-15 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
XXVI/.../2022 2022-04-15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Projekt aktu
XXVI/.../2022 2022-04-15 zmieniająca Uchwałę nr XXV/252/2022 Rady Gminy Buczek z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2022" TAK Projekt aktu
XXVI/.../2022 2022-04-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia