wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-10-212021-10-28Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym średniego napięcia dla przyłączenia działki inwestycyjnej nr ewid. 167/6 w miejscowości Gucin, gm. Buczek
2021-10-132021-10-27Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/21 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 farm fotowoltaicznych "Wola Bachorska 1" oraz "Wola Bachorska 2" o mocy poniżej 1 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanej na dz. nr 162 w Woli Bachorskiej
2021-10-132021-10-27Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ĄBudowa 2 farm fotowoltaicznych ĄWola Bachorska 1Ó oraz ĄWola Bachorska 2Ó o mocy poniżej 1 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce nr 162 w miejscowości Wola Bachorska, gmina Buczek
2021-10-062021-12-31Informacja o przyznanej dotacji na sport II półrocze 2021 r.
2021-06-292022-01-15Rozliczenie
2021-06-28 Ogłoszenie o naborze wniosków
2021-06-282021-12-31Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek
2021-03-032021-12-31Informacja o przyznanej dodatacji z zakresu sportu na I półrocze 2021
2020-12-18 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie udzielająca Wspólnocie Mieszkaniowej Brodnia dolna pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usług wodnych.
2020-10-20 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce 303/1 obręb Brodnia Dolna
Strona 1 of 3 (24 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna