wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Uchwale numer: IX.47.2012

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rady Gminy Jasieniec Nr IX.47.2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
Numer: IX.47.2012
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-10-25
Data wejścia w życie: 2012-10-25
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [26,05 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-11-09

 Załączniki

Załącznik nr 1 Program współpracy na 2013 rok. [56,97 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-11-09 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Rzeczkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji 2012-11-07
Data udostępnienia informacji 2012-11-07