wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.

Więcej o nas

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr 12/II/93. Spółka działa w oparciu o umowę Spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 07.05.1993r. (za Rep. A 754/1993.)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. Wydział Gospodarczy z dnia 08.06.1993r. dokonano wpisu Spółki do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 713.

W związku z wejściem z dniem 01.01.2001r. przepisów ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz.1037) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 11 został wpisany w Sądzie Rejestrowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.06.2002r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000113970.

Zgłoszenia rejestracji podatkowej dokonano w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie otrzymując numer identyfikacyjny NIP 769-000-34-96.

Spółka zarejestrowana jest w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym jako podmiot samodzielny i samofinansujący, wobec czego otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej Regon statystyczny numer identyfikacyjny P-590286692.