wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ireneusz Owczarek Prezes Zarządu ()
Kamil Sierpień Dyrektor Finansowy - Prokurent ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ireneusz Owczarek Prezes Zarządu ()
Kamil Sierpień Dyrektor Finansowy - Prokurent ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Ireneusz Owczarek Prezes Zarządu ()Zarząd Spółki
Kamil Sierpień Dyrektor Finansowy - Prokurent ()Dyrektor finansowy - Prokurent
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych