wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.

Dni i godziny pracy jednostki:

Sziedziba firmy -

od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Zarząd Spółki od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00
Samodzielne stanowisko ds pracowniczych i socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Radca prawny
Samodzielne stanowisko ds BHP
Samodzielne stanowisko ds organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Dyrektor finansowy - Prokurent od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Dział Techniczno - Administracyjny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja zaopatrzenia i zbytu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Magazyny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds informatyki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds promocji i sprzedaży od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Stacja Obsługi od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds utrzymania ruchu i inwestycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Dział Eksploatacyjny cały tydzień w godzinach od 5.00 do 23.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja obsługi pasażera codziennie od godz. 5.00 do 23.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00
Kierowcy autobusów cały tydzień w godz. od 5.00 do 23.00 cały tydzień w godz. od 5.00 do 23.00
Sekcja handlowa i rozliczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja kontroli jakości usług od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Dział Finansowo - Księgowy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds księgowości płacowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds księgowości gospodarki materiałowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds księgowości kosztowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds księgowości finansowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Sekcja ds rozliczeń, analiz i planowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Rada Nadzorcza