wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje o Uchwale numer: XV/112/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wzorów
Numer: XV/112/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-11-30
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji: 2015-12-14
Miejsce publikacji: Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z 2015 roku poz. 4955
Uchwała Treść uchwały [1,32 MB], data ogłoszenia pliku: 2016-05-10

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Karolina Lewandowska - Zając
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karolina Lewandowska - Zając
Data wytworzenia informacji 2015-12-29
Data udostępnienia informacji 2015-12-29