wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: XLI/239/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca Statut Powiatu Garwolińskiego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca Statut Powiatu Garwolińskiego
Numer: XLI/239/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-10-05
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego
Uwagi: wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w DzUrzWojMaz i ma zastosowanie do kadencji rady powiatu następującej po kadencji w czasi której uchwała weszła w życie
Uchwała Treść uchwały [270,16 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-11-06

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2018-11-06
Data udostępnienia informacji 2018-11-06