wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Bank dobrych praktyk

Grupa zagadnień Tytuł Rok wdrożenia Osoba prowadząca sprawę
Załatwianie spraw w urzędach (procedury, wzory podan, decyzji...) Ułatwienie załatwiania spraw w Wydziale Budownictwa z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 2005 Anna Szeląg
inne nie wymienione PORADNIK INWESTORA planującego budowę wymarzonego budynku mieszkalnego na terenie powiatu garwolińskiego 2005 Anna Szeląg
Kształtowanie postaw "proekologicznych" (programy, szkolenia, materiały..) Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem 2004 Anna Żurawek
Kształtowanie postaw "proekologicznych" (programy, szkolenia, materiały..) Leśna ścieżka przyrodniczo - kulturowa w Hucie Garwolińskiej 2001 Anna Żurawek