wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Szczegóły informacji:

Raport o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2018

Data: 2019-05-30
Autor: Zespół pracowników Starostwa
Treść informacji / streszczenie:

Raport o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2018

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2019-05-31
Data udostępnienia informacji 2019-05-31