wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: X.72.2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Numer: X.72.2011
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-11-09
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [41,33 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-11-15

 Załączniki

Załącznik nr 1 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych [178,16 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-01-17 Otwórz
Załącznik nr 2 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 [203,81 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-01-17 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-11-14
Data udostępnienia informacji 2011-11-14