wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXV.237.2014 2014-03-25 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2014 roku TAK Projekt aktu
XXXV.236.2014 2014-03-25 Uchwała w sprawie zmian w podziale Gminy Stromiec na obwody głosowania TAK Projekt aktu
XXXIV.229.2014 2014-02-14 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty NIE Projekt aktu
XXIX.2013 0001-01-01 Wieloletnia Prognoza Finansowa NIE Projekt aktu
XXIX.2013 0001-01-01 zmiany w budżecie NIE Projekt aktu
XXIX.2013 0001-01-01 rozpatrzenie skargi NIE Projekt aktu
XXIX. 2013 0001-01-01 sprzedaż nieruchomości NIE Projekt aktu
- 0001-01-01 Uchwała w sprawie zmian w WPF TAK Projekt aktu