wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI.42.2015 2015-04-29 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX.261.2014 2014-11-21 obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolengo na rok 2015 na obszarze Gminy Stromiec NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII.256.2014 2014-09-17 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI.244.2014 2014-06-05 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI.243.2014 2014-06-05 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII.207.2013 2013-11-25 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII.206.2013 2013-11-25 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 TAK Uchwalony obowiązujący
155.2012 2012-12-28 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. TAK Uchwalony obowiązujący
145.2012 2012-11-08 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Stromiec TAK Uchwalony obowiązujący
140.2012 2012-10-11 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 TAK Uchwalony obowiązujący
XV.103.2012 2012-03-29 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XIII.88.2011 2011-12-29 w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych : deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
XII.77.2011 2011-12-01 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
X.72.2011 2011-11-09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
X.71.2011 2011-11-09 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Nieobowiązujący (uchylony)
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia