wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 9.2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stromiec
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stromiec
Numer: 9.2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-01-30
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [23,72 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-02-01

 Załączniki

Załącznik nr 2 Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Stromiec [30,03 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-08-13 Otwórz
Załącznik nr 3 Wykaz stanowisk w strukturze organizacyjnej Urzędu [27,91 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-02-07 Otwórz
Załącznik nr 4 Regulamin kontroli wewnętrznej [43,43 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-02-01 Otwórz
Załącznik nr 5 wzór zarządzenia w sprawie upoważnienia [30,68 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-02-01 Otwórz
Załącznik nr 6 Wzór pieczęci używanych w Urzędzie [67,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-02-01 Otwórz
Załącznik nr 7 Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki [33,72 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-02-01 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-02-01
Data udostępnienia informacji 2013-02-01