wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds.obronnych i zarządzania kryzysowego
Symbol stanowiska: OC
Nazwa stanowiska: samodzielne stanowisko ds.obronnych i zarządzania kryzysowego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
3. Opracowywanie, aktualizowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz stosownych programów obronnych,
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania w Urzędzie Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
5. Opracowywanie i uaktualnianie przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne
6. Opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz przygotowywanie projektu zarządzenia wójta wprowadzającego wyżej wymienione zarządzenie w życie.
7. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
8. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych
9. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
10. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania, tworzenia i kierowania formacjami obrony cywilnej,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania,
13. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych w instytucjach, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy,
14. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
15. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji /przyjęcia/ ludności,
16. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i śro1. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
3. Opracowywanie, aktualizowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz stosownych programów obronnych,
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania w Urzędzie Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
5. Opracowywanie i uaktualnianie przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne
6. Opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz przygotowywanie projektu zarządzenia wójta wprowadzającego wyżej wymienione zarządzenie w życie.
7. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
8. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych
9. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
10. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania, tworzenia i kierowania formacjami obrony cywilnej,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania,
13. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych w instytucjach, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy,
14. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
15. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji /przyjęcia/ ludności,
16. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i śro1. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
3. Opracowywanie, aktualizowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz stosownych programów obronnych,
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania w Urzędzie Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
5. Opracowywanie i uaktualnianie przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne
6. Opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz przygotowywanie projektu zarządzenia wójta wprowadzającego wyżej wymienione zarządzenie w życie.
7. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
8. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych
9. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
10. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania, tworzenia i kierowania formacjami obrony cywilnej,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania,
13. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych w instytucjach, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy,
14. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
15. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji /przyjęcia/ ludności,
16. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i śro1. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
3. Opracowywanie, aktualizowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz stosownych programów obronnych,
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania w Urzędzie Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
5. Opracowywanie i uaktualnianie przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne
6. Opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz przygotowywanie projektu zarządzenia wójta wprowadzającego wyżej wymienione zarządzenie w życie.
7. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
8. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych
9. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
10. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania, tworzenia i kierowania formacjami obrony cywilnej,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania,
13. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych w instytucjach, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy,
14. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
15. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji /przyjęcia/ ludności,
16. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i śro

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27