wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
Bednarek Klaudia Członek Zespołu BIP
Białek Marta Członek Zespołu BIP
Chałaczkiewicz Dominika Członek Zespołu BIP 43 84 13 177 wew. 463 43 84 13 680
Derek Ewa Członek Zespołu BIP (43) 84 13 177 wew. 466 43 84 13 680
Gniecioszek Marta Członek Zespołu BIP 43 8413177 wew. 455
Graczykowski Marcin Członek Zespołu BIP 43 8413177 wew. 463 43 8413680
Józefiak Marta
Kowalska Katarzyna Członek Zespołu BIP 438413177 wew.453 438413680
Krysiak Marzena
Kuśnierczyk Danuta Członek Zespołu BIP 43 84 13 177 wew. 452 43 84 13 680
Leszczyk Agnieszka Członek Zespołu BIP
Leszczyk Łukasz Członek Zespołu BIP 43 8413177 wew. 464
Łakoma Ewa Członek Zespołu BIP 43 84 13 177 wew. 477 43 84 13 680
Maciejewska Agnieszka Członek Zespołu BIP (0 prefiks 43) 84 13 177 wew. 466 (0 43) 84 13 680
Markuszewska Katarzyna Członek Zespołu BIP
Mordarska Agnieszka Członek Zespołu BIP 43 8413177 wew. 468 43 8413680
Nowak Karol Członek Zespołu BIP 43 84 37 464
Olejnik Mariola Członek Zespołu BIP (43) 84 13 177 wew. 453 (43) 84 13 680
Owczarek Justyna Członek Zespołu BIP 43 84 13 177 wew. 455 43 84 13 680
Patocka Marta Członek Zespołu BIP (0 prefiks 43) 84 13 177 wew. 462 (043) 84 13 680
Pilarska-Starzyk Ewa Członek Zespołu BIP (0 prefiks 43) 84 13 177 wew. 471 (0 43) 84 13 680
Rus Ewa Członek Zespołu BIP 43 84 13 177 wew. 470 43 84 13 680
Strugacz Jolanta Członek Zespołu BIP 43 8413177 wew. 459
Szelągiewicz Mariusz Członek Zespołu BIP 438413177 wew.468 438413680
Szymala Sławomir
Świątek Agata Członek Zespołu BIP 43 8413177 43 8413680
Wojtal Renata Członek Zespołu BIP (43) 84 13 177 wew. 460 (43) 84 13 680