wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Uchwały w sprawie uchwalenia i zmian Statutu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
36/2021 2021-03-19 W sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na XXXVI sesji w dniu 19 marca 2021 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXI/205/20 2020-11-09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/142/20 2020-03-27 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/126/19 2019-12-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
II/14/18 2018-12-06 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/265/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie utworzenia żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie oraz nadania mu Statutu NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/393/18 2018-10-17 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wyogów, jakim muszą odpowoadać składane projekty TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/391/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Pieńki Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/390/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/389/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trębaczew Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/387/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stacja Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/386/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sadowiec Wrzosy Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/385/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sadowiec Wieś Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/384/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raciszyn Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/383/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Posmykowizna Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/382/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niżankowice Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący