wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Strategie rozwoju

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLVIII/314/10 2010-11-10 Plan Odnowy Miejscowości Lisowice NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/282/10 2010-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/66/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI/157/08 2008-11-28 Lokalny Program Rewiztalizacji Miasta Działoszyn na lata 2008 - 2015 NIE Uchwalony obowiązujący