wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Inne nie wymienione - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2011-04-01 Zarządzenie nr 005/2011 Kierownika KZB Wojciech Tkaczyński
2011-04-01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze w KZB Wojciech Tkaczyński
2011-03-28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Tasarz Piotr
2011-03-28 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru - kierownik KZB Piotr Tasarz
2011-03-17 Zarządzenie nr 1 Kierownika ŚDS w Niżankowicach Urszula Damazer
2011-03-17 Nabór na wolne stanowiskodo obsługi finansowo-księgowej i kadrowej (0,5 etatu) Urszula Damazer
2011-03-17 Zarządzenie nr 2 Kierownika ŚDS w Niżankowicach Urszula Damazer
2011-03-14 Zarządzenie nr 003/2011 Kierownika KZB Krystyna Sicińska
2010-08-31 Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Jolanta Łudczak
2010-08-31 komisja rekrutacyjna 2010 Jolanta Łudczak
2010-02-24 Informacja o terminie przeprowadzenia tekstu i rozmowy kwalifikacyjnej Jolanta Łudczak
2008-07-22 lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. inwestycji Elida Kaczmarek
2008-07-22 lista kandydatów spełniających wymagania formalne -stanow. ds. zamówień publiczn Elida Kaczmarek
2008-07-07 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych Danuta Kuśnierczyk
2008-07-07 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Danuta Kuśnierczyk
2008-06-06 informacja o wynikach naboru MGOPS
2008-05-28 lista kandydatów spełniających wymagania formalne Teresa Posmyk
2008-05-09 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy Teresa Posmyk
2007-04-19 informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwesycji i pozyskiwania środków
2007-04-16 lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2007-03-23 informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. zaliczki alimentacyjne
2007-03-14 lista kandydatów spełniających wymogi formalne Teresa Posmyk
2006-10-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny Teresa Posmyk
2006-09-29 informacja o naborze kandydata na stanowisko ds. społeczno-obywatelskich Jolanta Łudczak
2006-09-18 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.społ.-obywat. Janina Posmyk
2006-09-12 nabór na stanowisko pracownik socjalny Teresa Posmyk
2006-09-07 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwa Janina Posmyk
2006-08-25 ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s społeczno-obywatelskie Jolanta Łudczak
2006-08-22 zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza MiG w/s ustalenia regulaminu naboru na wolne s
2006-08-21 ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków finanso Jolanta Łudczak
2006-05-25 informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowej Jolanta Łudczak
2006-05-22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Jolanta Łudczak
2006-05-05 ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie MiG Działoszyn Jolanta Łudczak
2006-05-05 zarządzenie nr 23/06 Burmistrza MiG Działoszyn Jolanta Łudczak