wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/152/2016 2016-04-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XX/150/2016 2016-04-15 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży TAK Uchwalony obowiązujący
XX/149/2016 2016-04-15 w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/148/2016 2016-03-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/143/2016 2016-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/141/2016 2016-03-16 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2016. TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/137/2016 2016-03-16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/135/2016 2016-02-18 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Szczytno jest organem prowadzącym TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/133/2016 2016-02-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/130/2016 2016-02-18 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo gmina Szczytno dla części działki nr 105 obręb geodezyjny Stare Kiejkuty TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/126/2016 2016-02-18 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Szczytno TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/122/2015 2015-12-18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XV/112/2015 2015-11-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wzorów TAK Uchwalony obowiązujący
XV/111/2015 2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej TAK Uchwalony obowiązujący
XV/110/2015 2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia