wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXIII/.../2021

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
Numer: XXIII/.../2021
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2021-12-01
Data wejścia w życie: 2022-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [185,82 KB], data ogłoszenia pliku: 2021-11-25

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2021-11-25
Data udostępnienia informacji 2021-11-25