wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXXIII/.../2022

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rady Gminy Buczek w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi
Numer: XXXIII/.../2022
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2022-11-03
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [213,64 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-11-04

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2022-11-04
Data udostępnienia informacji 2022-11-04