wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXXV/.../2023

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXXV/.../2023 Rady Gminy Buczek z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023
Numer: XXXV/.../2023
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2023-01-27
Data wejścia w życie: 2023-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc społeczna, bezrobocie i ubezpieczenia społeczne
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Pomoc społeczna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [238,96 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-01-25

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2023-01-25
Data udostępnienia informacji 2023-01-25