wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XL/355/2023

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XL/355/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek
Numer: XL/355/2023
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2023-07-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [177,3 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-07-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2023-07-26
Data udostępnienia informacji 2023-07-26