wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XLI/360/2023

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XLI/360/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 16 sierpnia 2023r. zmieniająca uchwałę nr XL/355/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę nr XL/355/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek
Numer: XLI/360/2023
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2023-08-17
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): nie dotyczy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [173,27 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-08-22

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2023-08-22
Data udostępnienia informacji 2023-08-22