wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

1. Zwołuje sesje rady.
2. Przewodniczy obradom.
3. Sprawuje policję sesyjną.
4. Nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady.
5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał.
6. Podpisuje uchwały.
7. Koordynuje prace komisji rady.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Edyta Rudnik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Edyta Rudnik
Data wytworzenia informacji 2014-12-02
Data udostępnienia informacji 2014-12-02