wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Majątek będący w dyspozycji

Wartość mienia komunalnego:
- grunty własne - 300 tys. zł
- budynki i lokale - 7877 tys. zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 6939 tys. zł
- maszyny i urządzenia techniczne - 204 tys. zł.
- środki transportowe - 638 tys. zł.