wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy w Platerowie -
Poniedziałe - Piątek
7.30-15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Sekretarz Gminy Poniedziałe - Piątek - 7.30-15.30 Poniedziałek - Piątek - 7.30-15.30
Skarbnik Gminy poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Urząd Stanu Cywilnego - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. kadr Poniedziałek - Piątek
7.30-15.30
Poniedziałek - Piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy d/s gospodarki gruntami i ochrony gruntów. Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy d/s inwestycji i remontów Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Wójt Gminy Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Stasnowisko pracy ds. księgowości podatkowej Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Stanowisko pracy ds. kasy Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i strategicznego gminy Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Stanowisko pracy ds. informatyki, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - administracyjnego Szkół Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30 Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30