wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Dni i godziny pracy jednostki:

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza -

7.30 - 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.05 - 17.55 codziennie w godz. pracy
Pracownicy ekonomiczni Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 7.00-15.30
Pracownicy administracji Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 codziennie od godz. 7.00 - 15.00
Pacownicy obsługi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2 od godz. 7.30 - 15.30
Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 8.00 - 15.00