wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Rejestry i ewidencje

Nazwa rejestru 
Symbol rejestru 
Wniosek o udostępnienie informacji 
ArchiwumArchiwum
Rejestr wypadków uczniówWypadki
Rejestr wydanych legitymacji szkolnychLegitymacje
Rejestr wydanych Zarządzeń Dyrektora SZSO NR 2ZD
Rejestr decyzji Dyrektora SZSO Nr 2 o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznegoZwolnienia
Rejestr wyjść