wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI.44.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
VI.43.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu TAK Uchwalony obowiązujący
VI.42.2015 2015-04-29 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
VI.41.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu TAK Uchwalony obowiązujący
VI.40.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2014 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VI.39.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania TAK Uchwalony obowiązujący
VI.38.2015 2015-04-29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015 rok TAK Uchwalony obowiązujący
V.32.2015 2015-03-24 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015-2022 TAK Uchwalony obowiązujący
III.22.2014 2014-12-29 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu TAK Uchwalony obowiązujący
III.21.2014 2014-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 201 rok TAK Uchwalony obowiązujący
III.20.2014 2014-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2015 rok TAK Uchwalony obowiązujący
III.19.2014 2014-12-29 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
III.18.2014 2014-12-29 Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
III.17.2014 2014-12-29 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015 - 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
II.9.2014 2014-12-09 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej doety dla Przewodniczącego Rady Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia