wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Nazwa skrócona: Zastępca Wójta
Symbol: ZW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek godz. 11:30-13:30
wtorek godz. 7:30-11:30
środa godz.11:30-15:30
czwartek godz.7:30 - 11:30
piątek godz.11:30 -15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek godz. 11:30-13:30
wtorek godz. 7:30-11:30
środa godz.11:30-15:30
czwartek godz.7:30 - 11:30
piątek godz.11:30 -15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

-prowadzenie spraw Wójta w razie jego nieobecności
- nadzór nad realizacja inwestycji gminnych
- pełnienie funkcji kierownika referatu

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Zapytanie ofertowe na dostawę żużla
  • Zapytanie ofertowe -usługi koparką

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2013-07-14
Data udostępnienia informacji 2013-07-14