wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2017-10-31 Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora
2017-09-29 Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora
2016-10-18 Ogłoszenie o naborze - elektryk
2016-03-25 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
2016-02-17
2015-12-22 Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4 21-070 Cyców
2015-11-26 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
2015-11-18 Wójt Gminy Cyców ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, Archiwum i BHP
2015-07-17 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów i Planowania
2015-06-11 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Do Spraw Obsługi Administracyjno-Księgowej Szkół
2015-06-10 Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referatu Finansów i Planowania
2015-05-05 Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Finansów i Planowania
2015-02-05 Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2015-01-09 Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2013-08-09 pracownik biura projektu Marta Leszczyńska
2013-05-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi Wiesław Pikuła
2013-05-15 Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie Wiesław Pikuła
2013-02-04 Nabór na wolne stanowisko pracy Wiesław Pikuła
2012-12-11 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła
2012-12-11 NABÓR NA STANOWISKO PEDAGOGA W OŚMIU PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH Marta Leszczyńska
2012-09-14 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Pikuła Wiesław
2011-12-23 Nabór na stanowisko instruktora zajęć rytmiczno-tanecznych -przedłużenie naboru Marta Leszczyńska
2011-12-12 Nabór na stanowisko instruktora zajęć rytmiczno-tanecznych -przedłużenie naboru Leszczyńska Marta
2011-12-02 Nabór na stanowisko instruktora zajęć rytmiczno-tanecznych Leszczyńska Marta
2011-08-01 Nabór na stanowisko instruktora zajęć rytmiczno-tanecznych Marta Leszczyńska
2011-08-01 Nabór na stanowisko lekarza pediatry Marta Leszczyńska
2011-08-01 Nabór na stanowisko pedagoga Marta Leszczyńska
2011-08-01 Nabór na stanowisko psychologa -konsultacje z rodzicami Marta Leszczyńska
2011-08-01 Nabór na stanowisko psychologa Marta Leszczyńska
2011-07-25 Nabór na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego Wiesław Pikuła
2011-06-13 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła
2011-06-13 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła
2011-06-13 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła
2011-06-13 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła
2011-01-19 OGŁOSZENIE NABORU NA ANIMATORA SPORTU Wiesław Pikuła
2010-04-01 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - stanowisko d/s. rolnictwa Wiesław Pikuła
2010-04-01 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY-stanowisko d/s ochrony środowiska Wiesław Pikuła
2009-09-25 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY dyrektora Domu Kultury w Cycowi Wiesław Pikuła
2009-06-04 Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Wiesław Pikuła
2008-07-23 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - podinspektor Wiesław Pikuła
2007-09-11 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisko ds. obywatelskich Wiesław Pikuła
2007-06-14 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektora d/s. księgowości Wiesław Pikuła
2007-06-14 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY : ref. ds opłat za wodę i ścieków Wiesław Pikuła
2006-03-14 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wiesław Pikuła