wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Urząd Gminy Jasieniec - Zlecanie zadań, konkursy o granty, dotacje...

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2017-03-20 Ogłoszenie o konkursie - Organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec - edycja 2017 Wójt Gminy Jasieniec
2017-02-10 Wyniki konkursu z dn. 12.01.2017 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017 - piłka nożna Marcin Górski
2017-01-12 Otwarty konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017 - piłka nożna Marcin Górski
2016-06-24 Oferta na realizację zadania publicznego
2016-02-26 Organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec Marcin Górski
2016-01-20 Otwarty konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2016 - piłka nożna Marcin Górski
2016-01-20 Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - piłka nożna Marcin Górski
2015-03-04 Wyniki konkursu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2015 - piłka nożna Marcin Górski
2015-03-04 Organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec Marcin Górski
2015-02-04 Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2015 - piłka nożna Marcin Górski
2014-03-27 Ogłoszenie o  otwartym konkursie ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2014-03-12 Wyniki otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014 Marcin Górski
2014-03-03 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014 Marcin Górski
2014-02-24 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej Marcin Górski
2014-02-04 Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014 Marcin Górski
2013-03-20 Otwarty Konkurs Ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2013-03-08 Rozstrzygnięcie konkursu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2013 Marcin Górski
2013-02-07 Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2013-piłka nożna Marcin Górski
2012-03-09 Wyniki otwartego konkursu ofert - kultura fizyczna Marcin Górski
2012-03-06 Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2012-02-06 Otwarty Konkurs Ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2012-02-06 Otwarty Konkurs Ofert - kultura fizyczna Marcin Górski
2011-04-20 Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2011-03-29 Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2011-02-25 Wyniki otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechninie kultury fizycznej Marcin Górski
2011-02-01 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego - kultura fizyczna Marcin Górski
2010-10-05 Zadanie z zakresu ochrony zabytków - oferta zgodnie art 19a ustawy Marcin Górski
2010-05-07 Ogłoszenie o wyborze oferty Marcin Górski
2010-04-12 Ogłoszenie o konkursie - działaność na rzecz organizacji pozarządowych Marcin Górski
2010-03-31 Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z kultury fizycznej Marcin Górski
2010-01-29 Informacja o udzielonym wsparciu realiz. zadań publicznie użytecznych Marcin Górski
2010-01-29 Otwarty konkurs ofert - kultura fizycznej i sport - 2010r. Marcin Górski
2009-04-04 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Lokalny Konkurs Grantowy" Marcin Górski
2008-05-13 Informacja o udzielonym wsparciu realiz. zadań publicznie użytecznych Marcin Górski
2008-04-01 Informacja o udzielonym wsparciu realiz. zadań publicznie użytecznych Marcin Górski
2008-03-28 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Lokalny konkurs grantowy" Marcin Górski
2008-01-22 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2008r. Marcin Górski
2007-08-06 Informacja o udzielonym wsparciu realiz. zadań publicznie użytecznych Konrad Tkaczyk
2007-03-29 Konkurs ofert na zorganizowanie gminnnego konkursu grantowego dla org.pozarząd Konrad Tkaczyk
2007-03-15 konkurs na realiz. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 Konrad Tkaczyk
2007-02-13 konkurs z zakresu wspierania działalności organizacji pozarządowych
2007-01-12 konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
2006-04-26 konkurs z zakresu wspierania działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo