wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-02-26
Planowana godzina sesji 12:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zabrodziu

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Wrona
Data wytworzenia informacji 2019-02-20
Data udostępnienia informacji 2019-02-20