wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2018-12-06
Planowana godzina sesji 11:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy w Zabrodziu, sala konferencyjna

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisjach Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2018.
 14. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karolina Piekut
Data wytworzenia informacji 2018-11-28
Data udostępnienia informacji 2018-11-28