wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2018-10-19
Planowana godzina sesji 13:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy w Zabrodziu

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.  
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na        rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  Statutu Gminy Zabrodzie.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w Gminie Zabrodzie na rok 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13.  Zamknięcie obrad.  

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Magda Kaniewska
Data wytworzenia informacji 2018-10-12
Data udostępnienia informacji 2018-10-12